Styret og underkomiteer

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart Norsk Quilteforbund.

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet

Årshjul NQF_årsuavhengig

 

Styret 2016 består av

—det kom aldri noe bilde av det sittende styret denne perioden—–

 

Leder/ Internasjonal Representant (IR): Heidi Bolgnes
Nestleder/Web:            Nina Fosse
Sekretær:                         Trine Linnes
Kasserer:                         Kari Aspenes
Medlemssekretær       Eirin Jørgensen

Annonsekontakt:         Leni Eriksen

Leder utstillingskomiteen og jurysekretær: Marwell A. Stalder

 

Varamedlemmer:

Nina Strandplads og Julie Kvamme: Kurskomiteen
Ann Karin Myren:         Korrektur og Bladkomiteen

Quiltelagskontakt:     Inger Ottesen

Norsk Quilteblad

Randi Christie      Redaktør
Bladkomiteen:
Ann Karin Myren, Julie Kvamme og Nina Fosse

 

Elektroniske kanaler

Nina Fosse i samarbeid med styret

Registrering av gamle gjenstander: Joan Foster
”Tepper som varmer” Lena Andersen og Ingjerd Nomme