Det nye styret etter årsmøte 2017

Bilde2

 

Dette er det nye styret i NQF med ansvarsoppgaver:

Leder: Annrid Nerhus

Nestleder/utstillingskomité: Anita Nilsen

Kasserer: Rita Kristensen

Jurysekretær/utstillingskomité Vivi Heine-Hansen

Butikk/annonse Kari Aspenes

Sekretær/Quiltelagskontakt Inger Ottesen

Medlemssekretær Eirin Jørgensen

Kurskomité Olaug Unnerud*

Kurskomité Anne Gro Larsen*

Redaksjonskomité/korrektur Berit Boye*

Webredaktør/redaksjonskomité Gretha Ristad*

Redaktør (ikke medlem av styret) Randi Christie

 

*= varamedlemmer

 

 

Det er stengt for kommentarer.